HBO/WO stage pilot installatie stikstofterugwinning

Inleiding

Begin 2019 zijn door het kabinet noodmaatregelen afgekondigd om de uitstoot van stikstof naar het milieu te verminderen. De lucht rondom ons bestaat voor 78% uit stikstof, onder de vorm van stikstofgas. Deze vorm is niet schadelijk, maar er zijn andere vormen van stikstof die dat wel zijn: stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3). Deze stoffen verstoren de natuurlijke balans in ecosystemen en kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Stikstofoxiden zijn voornamelijk afkomstig vanuit de industrie en verkeer en komen vrij bij het verbranden van fossiele brandstoffen. Ammoniak is grotendeels afkomstig vanuit de landbouw en mestverwerking waar het verdampt voordat het door de planten op het land opgenomen kan worden.

Boeren en veehouders gaan hierdoor meer inzetten op duurzame en emissiearme kringlooplandbouw. Met behulp van nieuwe innovaties kunnen schadelijke emissies zoals die van NH3 gereduceerd worden.

Als het gaat over technologische innovatie dan loopt Colsen voorop. Binnen onze afdeling technologie zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën. Technologen ontwikkelen niet alleen nieuwe kennis, maar optimaliseren ook bestaande technologieën. Ontwerpers brengen die nieuwe kennis tot leven, terwijl engineers zorgen voor de vertaling van rekenmodel naar fysiek product.

Met het oog op een verlaagde stikstofemissie vanuit de mestverwerking heeft Colsen een nieuwe technologie ontwikkelt: de H-AMFER® of ‘Horizontal AMmonia FErtilizer Recovery’. Bij mestvergisting wordt organisch gebonden stikstof, aanwezig in bvb. proteïnen, omgezet tot ammonium (NH4+) en ammoniak (NH3). Het is stikstof onder deze vorm dat een potentiële emissiebron vormt naar het milieu. De H-AMFER® is ontwikkeld om deze stikstof, onder de vorm van ammoniak, actief uit de vergiste mest te strippen bij een verhoogde temperatuur en pH om zo de emissie van ammoniak vanuit de mest te verlagen. De stikstofrijke striplucht wordt vervolgens met een zuur gewassen om zo een waardevolle stikstofkunstmeststof te produceren. Colsen heeft hier gekozen om de stikstof te strippen uit de mest in plaats van deze biologisch om te zetten naar stikstofgas. Bij de biologische omzetting is er een grotere footprint benodigd en zal de stikstof als stikstofgas het systeem verlaten en is deze niet meer beschikbaar om als meststof in te zetten. Nieuwe kunstmeststoffen worden via het Haber-Bosch proces, een energie consumerend proces om ammoniak te produceren uit stikstofgas, opnieuw geproduceerd. Door de ammoniak ineens uit de mest terug te winnen wordt er tegelijkertijd bespaart op energie consumptie en een duurzame meststof geproduceerd.

Omschrijving opdracht

Er is een pilot installatie van de H-AMFER® ontworpen en deze zal geplaatst worden bij een mestverwerkingsbedrijf in het Zeeuws-Vlaamse Axel. De pilot zal het ruwe digestaat behandelen om stikstof terug te winnen. De pilot wordt in september 2020 opgestart. Tijdens de pilot worden er nog verschillende testen uitgevoerd om de optimale pH, temperatuur, luchtdebiet, etc. te bepalen. Jouw taak bestaat erin om de pilot dagelijks te bedrijven en mee de testen uit te voeren. Een doorsnee dag ziet er als volgt uit:

  • Je komt aan op het kantoor van Colsen te Hulst en bespreekt met het projectteam wat er die dag getest gaat worden
  • Met de bedrijfsauto rijd je naar het terrein te Axel om de dagelijkse controle uit te voeren en de chemicaliën zo nodig bij te vullen.
  • Na de controle start je met de eerder besproken test, hierbij neem je op verschillende tijdstippen een monster waarvan je de pH en temperatuur ter plaatse meet.
  • Na de middag kom je met de monsters terug naar het kantoor te Hulst waar je in het labo van Colsen de monsters analyseert.
  • De verkregen data verwerk je in Excel om later verder te ontleden.

Hierbij zal je ongeveer een derde van je tijd op locatie doorbrengen, een derde in het lab en een derde achter de computer om de data te verwerken. 
 

Wat vragen wij van jou?

  • Je bent een 3e of 4e jaar HBO of WO student in de richting van bio engineering of chemie en beschikbaar voor een meewerk of afstudeerstage vanaf eind Augustus 2020 
  • Je kunt zelfstandig werken
  • Je bent in het bezit van een in NL geldig rijbewijs en woonachtig op rijd afstand van het Zeeuws-Vlaamse Hulst


Ben je geïnteresseerd in deze stage?

Reageer dan snel via het formulier hieronder en stuur ons je CV!

 

Solliciteer direct

Slechts één bestand.
16 MB limiet.
Toegestane types: pdf doc docx.