Asbest erkenning voor onze Bodem afdeling

De afdeling Bodem van Colsen heeft sinds vandaag haar erkenning binnen voor veldwerk bij onderzoek naar asbest in de bodem volgens protocol BRL SIKB 2018. Daarin zijn de eisen vastgelegd voor maaiveldinspecties en het nemen van monsters voor onderzoek naar asbest in grond. Het protocol sluit nauw aan op de vernieuwde NEN 5707. Daarmee breidt Colsen haar dienstenpakket uit tot de BRL´n 1001, 2001, 2002, 2003, 2018, 6001-processturing en 6001-verificatie. Op basis hiervan kan Colsen alle gangbare bodemonderzoeken uitvoeren.

Asbestonderzoek