Ruimtelijke verordening

Soms heb je de wens om hoger of groter te bouwen, of wil je een activiteit uitoefenen met een andere milieucategorie op een bepaalde locatie. Het ruimtelijke beleid is echter vaak al vastgelegd in bestemmingsplannen.

Afwijken

In een bestemmingsplan zijn vaak mogelijkheden voor afwijkingen vastgelegd. Is dat niet het geval, dan staat de afwijking op de kruimellijst. In beide gevallen is er sprake van een reguliere procedure. Passen de plannen niet binnen het bestemmingsplan, dan kan in overleg met de gemeente een bestemmingsplanwijziging, inclusief toekomstige plannen, worden uitgevoerd.

Een bestemmingsplanscan behoort tot de mogelijkheden, welke eventueel uitgebreid kan worden met een volledige vergunningsscan.

 

Uitsnede bestemmingsplan

Gerelateerde projecten

Mestverwerking

Het omzetten van kippenmest - Chicken Manure Treatment

lees meer
Bodem- en milieuonderzoek

Tracé onderzoek aanleg fietspad - Hulst

lees meer

Gerelateerde diensten

Colsen kantoor

Activiteitenbesluit

Heb jij een bedrijf met één locatie, duren jouw bedrijfsactiviteiten ten minste zes maanden of keert het regelmatig terug op dezelfde plek én staan

MER Colsen

Milieueffectenrapportage

Voor initiatieven die voorkomen in onderdeel C en D van het Besluit Milieueffectrapportage moet worden beoordeeld of er sprake is van belangrijke n

LVM Oosterbierum

Waterwet

Handelingen in het watersysteem vragen om een vergunning.

Wilt u meer weten?
Vraag het Eric !

Eric van den Branden, Afdelingshoofd Advies / Adviseur vergunningen / Omgevingsmanagement