Afvalwaterzuivering

Adviesburo Colsen ontwerpt, detailleert en begeleidt de bouw van diverse soorten afvalwaterzuiveringinstallaties voor industrieel en huishoudelijk afvalwater. Deze installaties worden aangepast aan de lokale klimatologische omstandigheden en klantspecificaties.
Hoe voert Colsen waterzuiveringsprojecten uit? Samen met onze opdrachtgevers selecteren wij de zuiveringstechnieken welke het beste aansluiten op de situatie van de opdrachtgever. Adviesburo Colsen stelt hiertoe haalbaarheidsplannen op en maakt hierbij de nodige kosten-calculaties om tot de juiste beslissing te komen.
Na het vaststellen van het te volgen traject zorgen wij voor:

  • De noodzakelijke onderzoeken en aanpassingen in de productie
  • Het opstellen van de benodigde plannen/bestekken voor zuiveringstechnische werken
  • Het opstellen en indienen van de benodigde vergunningen/dossiers
  • Het onderbouwen van subsidie aanvragen
  • Het begeleiden van de bouw
  • Het opstarten van de installaties
  • Het opleiden/inhuren van personeel


In het gehele project en bij de onderdelen ondersteunt Adviesburo Colsen de opdrachtgever en werkt mee aan de realisatie van de projecten. Indien de klant wenst om op basis van een turn-key overeenkomst een project uit te voeren kan Colsen de waterzuiveringsinstallatie leveren via onze handelsonderneming Coltrade b.v.