Eco-Innovation project WAVALUE opgestart

Eco-Innovation project WAVALUE opgestart


In juli 2012 is het project WAVALUE opgestart, waarbij innovatieve digestaatverwerking onderzocht wordt. Het project wordt Europees ondersteund door het Eco-Innovation programma. Colsen werkt samen met Spaanse partners: EKONEK, NEIKER en BLUE AGRO.

Het onderzoek richt zich op het verwerken van digestaat met ‘spouted-bed’ technieken tot een tailor-made N-P-K meststoffen. Hiertoe zal in Spanje een pilot gebouwd worden waarbij als voornaamste grondstoffen de vaste en vloeibare fractie van digestaat verwerkt worden. Er wordt niet alleen gekeken naar haalbaarheid van integratie van de technologie in nieuwe installaties maar ook naar de optie om de techniek als een ‘add-on’ voor bestaande installaties in te zetten.

Deze techniek stelt ons in staat de nutriëntencyclus over vergisting te sluiten. Zo kunnen stikstof, fosfaat en kalium worden herwerkt tot meststof, waardoor nabehandeling van digestaat overbodig wordt. Bovendien kan de lokale markt voorzien worden van N-P-K kunstmeststoffen waarvoor de vraag en opbrengst het grootst is. Na de afronding van het project in 2014, is de verwachting dat deze techniek binnen Europa een sterk alternatief wordt voor traditionele digestaatverwerking.